KMS PLÁCKY

HRADEC KRÁLOVÉ

Oficiální stránky Komise místní samosprávy Hradec Králové Plácky                                                                  aktualizováno:   29.03.2018

Hlavní stránka
Zápisy z jednání
Statut a činnost komise

KONTAKT

 

e-mail: kms-placky@seznam.cz   - doručuje se všem členům komise

 

poštovní zasílací adresa: Iva Rodová, Kydlinovská 28, 503 01 Hradec Králové - členka KMS

případně schránka KMS v zádveří Restaurace u Valtrů

 

ČLENOVÉ KMS

telefon

Ing. Bláha Jiří - předseda komise

495 751 530, 731 131 166

Ing. Dyntar Tomáš - místopředseda komise

603 418 793

Ing. Kvoch Petr

728 210 696

Rodová Iva

 

Pachta Ladislav

 

 

 

AKTUALITY ZE ŽIVOTA PLÁCEK

 

- HLUK Z VÝCVIKU VRTULNÍKŮ

KMS ve spolupráci s komisemi okolních části města a dalších obcí několik let neúspěšně jedná s vedením Města o omezení výcviku zahraničních pilotů vrtulníků probíhajícího nad obytnými částmi města. Město z nám neznámého důvodu tento velmi hlučný výcvik vedený soukromými agenturami podporuje. Důkazem toho je skutečnost, že se počet pohybů letadel neustále dramaticky zvyšuje přes veškerá jednání a ujištění ze strany Města a přes protesty občanů. Postižena je oblast zahrnující až 15tis. obyvatel.

 

 

 

 

 HŘIŠTĚ NA MALOU KOPANOU

Na travnaté ploše na Dynamu bylo zřízeno hřiště na malou kopanou.

 

- NOVÁ KANALIZACE V ČÁSTI ULICE DĚDKOVA

  

- DĚTSKÉ A FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ NA DYNAMU

   Všeobecně příznivě bylo přijato nové krásné dětské hřiště v areálu Dynama. Na travnaté ploše

   bylo zřízeno hřiště na malou kopanou.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- NOVÁ SILNICE V ULICI NA VALŠE

   Byla vybudována nová asfaltová silnice v ulici na Valše.

 

- PŘÍSTŘEŠKY NA AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVKÁCH

   Byly vybudovány nové přístřešky na autobusových zastávkách Meliorace, Maxe Malého, U Valtrů.

 

- NOVÝ CHODNÍK V ULICI DĚDKOVA

   Byla provedena rekonstrukce chodníku v spojovací části ulice Dědkova.

 

- ODPADKOVÉ KOŠE

   V prostoru Plácek byly rozmístěny koše na odpadky a psí exkrementy.

 

SEZNAM PRIORIT A ÚKOLŮ KOMISE

 

Aktuálně platný seznam priorit a úkolů komise.

 

Při tvorbě seznamu byli občané vyzváni k vlastním návrhům, a tyto byly do seznamu zahrnuty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DOKUMENTY A KOMENTÁŘE K JEDNOTLIVÝM BODŮM

 

- CHODNÍK-CYKLOSTEZKA PLÁCKY - VĚKOŠE

    Předmětem návrhu je zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů na této silnici.

    - žádost KMS cyklostezka

    - odpověď cyklostezka Město

 

  - SPORTOVIŠTĚ DYNAMO PLÁCKY

      KMS prosadila zřízení hřiště na malou kopanou na travnaté ploše. V cílové etapě se uvažuje o víceúčelovém hřišti s umělým povrchem. KMS má zájem na zlepšení neuspokojivé situace se stavem a úrovní údržby sportovního areálu. Komplikace vznikají ze situace, že areál se nachází na pozemcích Města a TJ Dynamo. Hranice pozemků protínají areál napříč. Komise má zájem na nové dohodě o údržbě areálu, případně úpravě majetkových vztahů k pozemkům apod..

 

- ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD KYDLINOVSKÁ

    - žádost KMS přejezd

    - odpověď SŽDC

 

  - AUTOBUSOVÉ SPOJENÍ - LINKA Č.10

      Na žádost KMS bylo ze strany Dopravního podniku odpovězeno, že situace na lince č.10 je relativně dobrá a není v možnostech DP linku posílit.

 

  - STAV KOMUNIKACÍ

      V uplynulém období se podařilo vybudovat novou silnici v ulici Na Valše a nový chodník ve spojovají části ulice Dědkova. Kromě několika komunikací, které jsou různém stupni rozpracovanosti se podařilo celkově stav zlepšit.

 

 - SKLÁDKA STAVEBNÍCH ODPADŮ ZA KYDLINOVEM

      Bohužel i přes ujišťování Města o zrušení skládky bylo provozování skládky prodlouženo a Kydlinovská ulice bude nadále trpět.

 

 

stánky vytvořil a zveřejnil: Tomáš Dyntar